Ordre SND/340/2020, de 12 d'abril, per la qual es suspenen determinades activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents en què hi hagi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat.

N. Notícia: 11501

Data Notícia: 13/04/2020

Subtema: Legal i Fiscal

El BOE núm. 102 de 12 d'abril, publica l'Ordre SND / 340/2020, de 12 d'abril, per la qual es suspenen determinades activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents en què hi hagi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat.

S'adjunta aquesta Ordre a l'annex.

Annexes