Ordre TMA / 336/2020, de 9 d'abril, per la qual s'incorpora, substitueix i modifiquen sengles programes d'ajuda de el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021.

N. Notícia: 11500

Data Notícia: 13/04/2020

Subtema: Legal i Fiscal

El BOE núm. 101 de 11 d'abril publica l'Ordre TMA / 336/2020, de 9 d'abril, per la qual s'incorpora, substitueix i modifiquen sengles programes d'ajuda de el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, en compliment del que disposa els articles 10, 11 i 12 de Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID-19.

S'adjunta aquesta Ordre a l'annex.

Annexes