Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

N. Notícia: 11487

Data Notícia: 01/04/2020

Subtema: Legal i Fiscal

El BOE núm 91 de 1 d'abril, publica Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID-19.


S'adjunta i text de l'esmentat Reial decret llei, a l'annex.

Annexes