Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no presten serveis essencials.

N. Notícia: 11474

Data Notícia: 30/03/2020

Subtema: Legal i Fiscal

El BOE núm. 87 de 29 de març, publica el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no presten serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.


S'adjunta el text del Reial decret llei.

Annexes