Mesures COAIB davant la situació del COVID 19 - Bonificació quotes març i abril 2020.

N. Notícia: 11470

Data Notícia: 27/03/2020

Subtema: Secretaria COAIB

Davant la situació econòmica generada per la situació d'alarma sanitària provocada pel COVID-19, la Junta de Govern del COAIB, reunida en sessió extraordinària del 26 de març de 2020, VA ACORDAR bonificar les quotes col·legials al 50%, general i exercent, dels mesos de març i abril. Aquest acord no serà aplicable a les quotes ja bonificades dels recents titulats, progenitors i per compte aliena.


Així mateix, s'informa els col·legiats que des de dimecres passat, 18 de març, s'ha creat una nova secció en la web col·legial, sota el títol Mesures COVID-19, on es van recollint les normes i comunicacions que van generant sobre aquest assumpte, tant a nivell estatal com autonòmic.

Recomanem a tots els col·legiats, visitar aquesta secció diàriament, per a estar al dia de les novetats que es vagin produint.

Recordem que el principal canal de comunicació del COAIB és la web col·legial.