Ordre INT/284/2020, de 25 de març, en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor.

N. Notícia: 11466

Data Notícia: 26/03/2020

Subtema: Diversos

El BOE núm. 83 de 26 de març, publica l'Ordre INT/284/2020, de 25 de març, per la qual es modifica l'Ordre INT/262/2020, de 20 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor, que s'adjunta en l'annex.

Annexes