ISBA - Línia extraordinària de liquiditat COVID-19.

N. Notícia: 11464

Data Notícia: 24/03/2020

Subtema: Secretaria COAIB

ISBA (Societat de garantia recíproca), realitza convocatòria extraordinària d'ajuts adreçada a autònoms, microempreses, petita i mitjanes empreses, l'activitat dels quals s'hagi vist afectada pels efectes econòmics de la pandèmia Covid-19 de les Illes Balears.


Per a més informació: Convocatòria extraordinària ISBA