Arquitectes, Arquitectes Tècnics i Enginyers Tècnics d'Obres Públiques sol·liciten al Govern un tancament temporal en obres de construcció

N. Notícia: 11461

Data Notícia: 24/03/2020

Subtema: Secretaria COAIB

S'adjunta, per a coneixement dels col·legiats, nota de premsa conjunta, del Consejo Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya (CSCAE), el Consell General de l'Arquitectura Tècnica d'Espanya (CGATE) i el Col·legi d'Enginyers Tècnics d'obres Publiques (CITOP), pel qual sol·liciten al Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana un tancament temporal en obres de construcció.


Així mateix s'adjunta còpia de l'escrit dirigit al Ministeri.

Annexes