Ordre TMA/264/2020, de 20 de març, per la qual es modifica l'Ordre TMA/259/2020, de 19 de març, per la qual es dicten instruccions sobre transport per carretera.

N. Notícia: 11460

Data Notícia: 23/03/2020

Subtema: Legal i Fiscal

S'adjunta, per a coneixement dels col·legiats, l'Ordre TMA/264/2020, de 20 de març, per la qual es modifica l'Ordre TMA/259/2020, de 19 de març, per la qual es dicten instruccions sobre transport per carretera, publicada en el BOE núm. 78 de 21/03/2020.

Annexes