Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

N. Notícia: 11459

Data Notícia: 23/03/2020

Subtema: Legal i Fiscal

Es publica, per a coneixement dels col·legiats,Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (que es va difondre mitjançant la notíca núm. 11439), publicat en el BOE núm. 73 de 18/03/2020

Annexes