Suggeriments

És objecte d'aquesta bústia qualsevol suggeriment sobre la "BDC Illes Balears 2010", així com les incorporacions que es desitjarien per a la pròxima edició de la mateixa, especialment relacionada amb preus de materials o partides d'obra.

E-mail: areatecnica