Comandes

PREUS DE VENDA

BDC Illes Balears 2010 (Edició impresa + Edició informàtica)
Col·legiats (IVA inclòs): 78 €
Altres (IVA inclòs): 118 €

INFORMACIÓ I VENDA
Col.legi d'Arquitectes de les Illes Balears
Secretaría de Activitats Tècniques i Culturals
T 971 228 658
F 971 720 463

E-mail: areatecnica