Noticies

 

Notícies
Suspensió cautelar de llicències, Palma. Edificis anteriors a 1956 i Façana marítima.
Oferta laboral per a l’el·laboració d’informes relatius a valoracions tributàries de plusvàlues municipals, per a l’Ajuntament de Maó.
Pla Director Sectorial d’Equipaments comercials de Menorca. Entrada en vigor.
Al·legacions de la Demarcació Mallorca del COAIB: Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 2 de les NNSS de Sencelles que té com a objecte la reordenació de l’àmbit de l’UAC-1.
Defunció de l'arquitecte Sr. Josep Maria Baixas Arias. col·legiat del COAIB, Demarcació Menorca.
Contractació d'un servei tècnic que desenvolupi els treballs complementaris per a la realització del Pla estratègic d'equipaments de la ciutat de Barcelona.
Servei d'assistència tècnica per a la implantació de la metodologia BIM en els projectes i obres pilot de la Direcció General d'Innovació Ecològica a la Construcció.
Redacció de projecte d'execució de les obres de rehabilitació i recuperació de l'antiga fàbrica de teules i majòliques "La Ceramo" i del seu entorn vinculat.
Modificació Pla Parcial Sa Font Seca. Bunyola. Suspensió de llicències.
Normativa urbanística: 1a, quinzena desembre 2020.
Mostrant 41 a 50 de 11675 Entrades