Noticies

 

Notícies
Actualització de l'entrada en vigor de la modificació del CTE.
Guia de recomanacions sobre l'ús de sistemes de climatització i ventilació per a prevenir l'expansió de la COVID-19.
Concurs de projecte per la redacció del projecte bàsic, projecte executiu i la posterior direcció d'obra de la nova construcció de l'edifici judicial de Martorell
Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, l'estudi de seguretat i salut, i la posterior direcció de les obres d'urbanització del parc esportiu de Corbera del Llobregat.
Concurs de Projectes per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la posterior Direcció d'obra de Reforma i ampliació del Parc de Bombers de Tarragona.
Ordenació Territorial Turística de Mallorca. Aprovació Definitiva del PIAT (II).
Assistència tècnica a la direcció facultativa, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut i vigilància mediambiental de l'obra de el projecte de reforma de cel·les, façanes i cobertes de l'Hospital Psiquiàtric Penitenciari d'Alacant.
Redacció del projecte d'obres (bàsic i d'execució) i instal·lacions, estudi de seguretat i salut, direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de la seu dels serveis socials de l'Ajuntament de Carlet.
Redacció de projecte d'instal·lacions i activitats, direcció de l'execució de la instal·lacions i redacció i implantació de el Pla d'autoprotecció d'un centre sociosanitari de llargues estades per a persones majors dependents a Son Dureta.
Planejament: 1a quinzena juliol 2020.
Mostrant 41 a 50 de 11427 Entrades