Noticies

 

Notícies
Assemblea General Extraordinària de COAIB: Aprovació dels Estatuts de l'Institut de Mediació.
Assemblea General Ordinària de COAIB de 15 de desembre de 2020. Ordre del dia i documentació.
Convocatòria Premi Nacional d'Arquitectura 2020.
Problema en el funcionamient de l’aplicació informàtica CE3X.
Arxiu. Obra del mes/27.
Serveis de redacció de el Pla General i el Pla d'ordenació detallada dels municipis d'Ariany, Selva i Maria de la Salut.
Redacció del projecte integrat (obra + activitat), bàsic i d’execució, la direcció d’obres, juntament amb la redacció de l’estudi de seguretat i salut, així com l’emissió del certificat final de les obres de reforma parcial de l’alberg d’Alcúdia
2n lot del contracte de servei de redacció de projectes, vigilància, supervisió, control, direcció i coordinació de seguretat de les obres i serveis a realitzar per via d'execució subsidiària - Ajuntament de Palma
Assemblea General Ordinària Demarcació d’Eivissa i Formentera del COAIB. 20 de novembre de 2020. Relació d’acords adoptats
Actualització de normativa urbanística. Codis d'urbanisme. Novembre 2020.
Mostrant 1 a 10 de 11593 Entrades