Noticies

 

Notícies
BARCELONA_Serveis per a la redacció de projecte i direcció de les obres de rehabilitació de l’edifici d’habitatges del carrer Pare Manjón, 41 de Barcelona promogut per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
BARCELONA_Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut de l’ampliació del magatzem del Triangle Ferroviari
POBLADEVALLBONA_Servei consistent en la redacció dels projectes, documents tècnics i direcció facultativa per a la demolició de la Llar dels Jubilats actual i la construcció d'un Centre d'Envelliment Actiu Comunitari.
GRANOLLERS_Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció d'obra de les obres d'Ampliació i reforma a 4/3L + Batxillerat Artístic a l'Institut Celestí Bellera a Granollers.
MATARO_Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de nova contrucció Escola 2L Joan Coromines.
Assemblea General Ordinària de la Demarcació Eivissa i Formentera del COAIB. 13 de maig de 2024. Acords adoptats.
SALDAÑA_Concurs de projectes amb intervenció de jurat en el marc d'un procediment per a adjudicar el contracte de serveis tècnics per a la Rehabilitació del Recinte Firal de Saldaña. Es realitzarà en dues fases
CATALUNYA_Els treballs a realitzar per part de l’equip de direcció d’obra consisteixen en tots aquells que permetin desenvolupar, de manera òptima, la direcció de les obres definides en el projecte vigent
LLUTXENT_Serveis Redacció projectes i direccions d'obra Edificant
PATERNA_Redacció del projecte bàsic i d'execució, direcció de les obres i de les seves instal·lacions, i coordinació de seguretat i salut per a la intervenció als centres educatius "CEIP ANTONIO FERRANDIS" i "CEIP LA FONT"
Mostrant 1 a 10 de 14448 Entrades