Noticies

 

Notícies
Ajuntament de Santa Margarita - Bases per a ocupar,amb caràcter interí, plaça d'arquitecte municipal.
Servei de redacció i tramitació fins a la seua aprovació del Pla especial de Son Espases.
Servei d'Arquitectura i Enginyeria per equip facultatiu, per a la Redacció dels Projectes i la Direcció de les obres d'ampliació i reforma del Centre de Salut Integrat de Alaquás (València).
Redacció projecte, direcció d'obra i altres serveis, per a la construcció de "Centre d'educació especial públic Alberto Tortajada"
Servei d'Assistència Tècnica - Projecte d'Execució de les obres d'un edifici a construir de 22 VPP en la parcel·la 22.1.-22.1.1. del Pla Parcial del Sector 5 S.O.P. "Camí de les Moreres II" del PGOU de València, C/Barraques del Figuero, nº3.
Redacció del projecte bàsic de la urbanització de l'Av. Doctor Fleming , c/ Miramar i Av. de la Pau, Platja d'Arol (Girona)
Consell Insular d'Eivissa - Borsa d'arquitectes/as per a cobrir interina o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de treball.
Redacció del projecte executiu i d'instal·lacions, estudi de seguretat i salut, direcció d'obra i instal·lacions, coordinació de la Seguretat i salut i Control de Qualitat, de la Reforma de Ca s'Amitger de Lluc. AMPLIACIÓ TERMINI 21/02/20
Servei d'assessorament extern, assistència tècnica davant eventuals problemes en les obres, sinistres, valoracions, realització de pericials i, si escau, posterior ratificació judicial en defensa dels interessos de EMAYA.
Redacció de Projecte Executiu i Direcció de les Obres i Coordinació en matèria de Seguretat i Salut de l'edifici de 43 habitatges de protecció pública i aparcaments que el IBAVI promou als carrers Tous, Brotad i Fornaris, de Palma
Mostrant 1 a 10 de 11093 Entrades