Curs d'introducció al GIS (Sistemes d'Informació Geogràfica)

15 de novembre de 2018
De 16.00 h a 20.30 h
4 hores
Sala d'actes de la seu central del COAIB - Portella 14, 07001 Palma
Transmissió per videoconferència a les Dem. de Menorca i d'Eivissa i Formentera
Escola COAIB - Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears
Patrocini d'Asemas
Castellà
Preu arquitectes col·legiats (+ 1 empleat*) i estudiants: 60€ (per persona)
*si el col·legiat no assisteix al curs, poden matricular-se 2 empleats
Preu no col·legiats: 75€

Demarcacions de Menorca i d'Eivissa i Formentera (trasmissió per videoconferència):
Preu arquitectes col·legiats: 42€
Preu no col·legiats: 52€

L'Escola COAIB es reserva el dret de cancel·lació en cas de no assolir-se el nombre mínim d'inscripcions.
CURS PRESENCIAL
Imprescindible assistir al curs amb ordinador portàtil i el programa QGIS instal·lat.
Versió per a Windows
Versió per a MAC
Descàrrega del manual
Formulari d'Inscripció
Dirigit a professionals de l'Arquitectura i l'Urbanisme que necessitin controlar la gestió i edició de dades GIS, així com per a la consulta i elaboració de mapes per a planejament, cartografia, informació i anàlisi territorial i urbà, etc.
Obtenir una visió general de la seva aplicació en el sector professional, amb èmfasi a l'anàlisi, gestió i planificació territorial i el disseny urbà. Conèixer les principals eines per a la creació de mapes i l'anàlisi de dades georreferenciades a escala territorial i urbana i les seves aplicacions per a la planificació espacial paisatgística i urbana.
A través del desenvolupament de diversos exercicis pràctics en QGIS (software lliure), es farà un recorregut per l'interfície del programa, les principals eines, el maneig i conversió de fitxers SHP, utilització de WMS, creació de mapes, maneig d'atributs, etc.
Es proposaran tres pràctiques a desenvolupar amb el següent contingut:
- Elaboració i producció d'un mapa de diagnòstic i anàlisi urbanística, ambiental i territorial d'una zona de Mallorca.
- Elaboració d'un mapa d'una parcel·la amb georreferenciació i indicació de les coordenades dels vèrtexs en ETRS89.
- Elaboració d'un plànol de zonificació amb base de dades associada per al desenvolupament d'un Pla Urbanístic.
Daniel Francisco García del Pozo, arquitecte
Escola COAIB - Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears
C/Portella, 14
07001 Palma
T 971 228 658/669
escolacoaib@coaib.es
www.coaib.org