Club BIM

12 de juny de 2019
18.00 a 20.00 h
2 hores
Seu central del COAIB - Portella 14, 07001 Palma
Escola COAIB - Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears
Patrocini d'Asemas, CSCAE i Ministerio de Fomento
Castellà i català
Gratuïta.
És necessari inscriure's prèviament.
Escola COAIB
c/ Portella, 14, 3a planta
07001 Palma
T 971 228 658
escolacoaib@coaib.es
www.coaib.org
Formulari d'Inscripció
El club BIM és un espai de trobada obert a tothom per debatre i compartir experiències i informació relacionada amb el sistema BIM (Building Information Model). Aquestes trobades periòdiques tenen com a objectiu promoure l’ús del BIM i millorar-ne la implantació, unir esforços en la resolució de problemàtiques compartides i fer arribar les inquietuds i sol·licituds dels professionals a les institucions i a les empreses que intervenen en el món AEC (Arquitectura, enginyeria i construcció).
Es plantegen els següents temes per debatre entre els assistents:
- Formació en la metodologia BIM
- Usos de BIM
- Relació amb els col·legis professionals (qüestions tècniques)
- Relació amb les administracions públiques (licitacions i permisos)
- Treball col·laboratiu amb la metodologia BIM
- Ús pràctic de diferents softwares
- BIM en fase d'explotació i manteniment de l'edificació
- Procés d'implantació a l'estudi d'arquitectura (exemples pràctics)
- Coordinació amb agents externs
- Coordinació entre disciplines
- Gestió d'arxius de Revit i treball col·laboratiu
- Variació de la càrrega de treball en implementar BIM
- Resistència al canvi
- Nous Rols a l'estudi en implantar BIM
- Gestió de la propietat intel·lectual dels models
- Eines utilitzades en la renovació de projectes singulars que s'estiguin
desenvolupant en BIM
- Visió a aplicar des del costat del client