Exposició dels concursos de projectes arquitectònics impulsats per la Conselleria d'Afers Socials i el COAIB 2017-2022

02/06/2022
02/06/2022
20/06/2022
Cultura
Conferències inaugurals "Exposició dels concursos de projectes arquitectònics impulsats per la Conselleria d'Afers Socials i el COAIB 2017-2022". Residències per a persones majors en situació de dependència. L'arquitecte Ignacio García Pedrosa, de l'estudi Paredes-Pedrosa Arquitectes, presenta el projecte guanyador en el Concurs de Son Martorell (Palma) i l'arquitecte Santiago Vives el projecte guanyador del Concurs de Pòrtol.
N. Vídeo Data Durada Tamany
Video 1 02/06/2022 1h. 6m. 168 MB.

Queda prohibida la cessió de còpia a tercers, de forma gratuïta o remunerada, i/o la reproducció total o parcial dels vídeos disponibles, sense previ consentiment escrit per part del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears.