En seqüència. Carles Enrich Giménez.

30/10/2020
30/10/2020
30/11/2020
Cultura
En l’estudi de C. Enrich entenen l’arquitectura com una superposició de capes que sedimenten en un lloc i es relacionen intensament amb les condicions preexistents. Els nous estrats reactiven les dinàmiques del lloc, incorporant el patrimoni en aquest procés de transformació sense petrificar cap moment històric passat. Aquesta condició seqüencial de l’arquitectura enllaça els habitants amb l’ecosistema, i concedeix noves oportunitats per al desenvolupament social i per a la millora ambiental.
N. Vídeo Data Durada Tamany
Video 1 30/10/2020 1h. 41m. 797 MB.

Queda prohibida la cessió de còpia a tercers, de forma gratuïta o remunerada, i/o la reproducció total o parcial dels vídeos disponibles, sense previ consentiment escrit per part del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears.