Salvador Rueda "L'urbanisme ecosistèmic"

21/02/2020
21/02/2020
06/04/2020
Cultura
Salvador Rueda, impulsor de les superilles de Barcelona, explica "L'urbanisme ecosistèmic" en una conferència oberta a tothom per parlar de principis com la proximitat, la massa crítica de població i activitat, l'habitabilitat de l'espai públic, la complexitat urbana, l'autosuficiència energètica, l'accés a l'habitatge, la gestio i la governança, etc.
N. Vídeo Data Durada Tamany
Video 1 21/02/2020 3h. 15m. 1004 MB.

Queda prohibida la cessió de còpia a tercers, de forma gratuïta o remunerada, i/o la reproducció total o parcial dels vídeos disponibles, sense previ consentiment escrit per part del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears.