La ciutat i el port

La finalitat del present Concurs és l'aportació d'idees, a nivell d'avantprojecte, per a la reordenació dels espais de l'àmbit del moll de Palma, que comprèn tant l'espai ocupat pels "Astilleros de Mallorca", com la Llotja de Peix, els locals i els tallers existents, el Reial Club Nàutic de Palma, així com l'edifici de l'oratori de Sant Elm. L'objecte és millorar la relació de tot el conjunt amb la ciutat i dotar-lo d'usos i espais oberts a aquesta.