Premis Arquitectura
 Mallorca 2007-2010

Benvolguts companys.

Ja han passat quasi dos anys des de que es va resoldre la darrera convocatòria dels Premis d'Arquitectura Mallorca. En aquest interval de temps, esperàvem que la situació anés millorant i poguéssim trobar el finançament adequat per poder donar difusió a les obres presentades, però la realitat és la que tots ja coneixem. Tot i això, no hem deixat que la flama que encenguérem s'apagués i hem anat fent actuacions perquè l'esforç que varen fer els participants es veges compensat amb el reconeixement de la seva feina.

Així ara presentem una primera entrega en aquest nou espai d'exposició Virtual de les obres que quedaren finalistes i de les guanyadores dels premis d'arquitectura Mallorca 2007-2011.

Amb aquesta exposició inaugurem un nou apartat de la nostra web que actualment s'ha convertit amb l'element principal de comunicació del nostre col·lectiu.

Aquesta plataforma ens servirà per a partir d'ara, poder anar fent mes exposicions virtuals o anar ampliant aquesta mateixa amb la incorporació de totes les obres que quedaren seleccionades així com d'aquelles que es presentaren i els seus autors consideraren que tenien que estar presents. Creiem que la idea d'anar incorporant les obres en distintes fases, apart de facilitar la feina del muntatge, que hem de dir que s'ha fet íntegrament amb els recursos interns de que disposem i sense externalitzar l'encàrrec, permetrà que puguem conèixer millor totes les obres que d'altre manera quedarien difuses dins una exposició amb un excés d'informació.

En referència als Premis d'Arquitectura de Mallorca d'aquesta quarta convocatòria, convé recordar que es presentaren 264 obres dividides en 7 categories. Durant la primera fase, celebrada els dies 7 i 8 de juny de 2011, van ser seleccionades un total de 95 obres. Després de diverses visites i deliberacions, el jurat es va reunir novament els dies 14 i 15 de juliol i va resoldre els premis.

Acta fase premis Mallorca2011

Tots sabem el difícil que és dur a bon terme una obra d'arquitectura i cada una de les obres exposades n'és un bon exemple, per això esperem que aquesta exposició contribueixi a reconèixer aquest esforç, moltes vegades poc reconegut, i serveixi com eina de consulta i al·licient per continuar amb la nostra tasca i que també serveixi per difondre entre els interessats aquestes obres que donen raó de ser a la nostra professió d'arquitectes.

Bernat Català. President demarcació Mallorca