Venda de la publicació: Código Estructural del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

N. Notícia: 13037

Data Notícia: 08/04/2022

Subtema: Publicacions

La Secretaria General Tècnica del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Centre de Publicacions, ha editat el nou Codi Estructural aprovat per Reial decret 470/2021 de 29 de Juny de 2021, pel qual s'aprova el Codi estructural reglamentació que regula les estructures de formigó, d'acer i mixtes de formigó-acer, tant d'edificació com d'obra civil, i que substitueix a l'anterior Instrucció de Formigó Estructural EHE-08.


Aquest nou reglament va entrar en vigor el 10 de novembre de 2021 (com ha informat l'Àrea tècnica del COAIB en anteriors circulars: 12447,12582,12583 i 12607).

La publicació inclou comentaris dels membres de les Comissions Permanents de l'acer i del formigó.

El preu de venda és de 15 (IVA inclòs). Cada volum:
Volum I: Reial decret i articulat
Volum II: Annexos 1-18
Volum III: Dimensionament i comprovació d'estructures de formigó
Volum IV: Dimensionament i comprovació d´estructures d´acer
Volum V: Dimensionament i comprovació d'estructures mixtes formigó-hacer

Per a més informació:
Contingut i aspectes nous del projecte

Els col·legiats interessats poden realitzar la comanda a través de la Biblioteca del COAIB tel. 971 228659 e-mail:bibliopalma@coaib.es. La publicació es podrà recollir, de dilluns a divendres, de 8.30 a 15,00 hores a la biblioteca COAIB-Demarcació Mallorca. Els arquitectes residents a Eivissa-Formentera i Menorca, poden sol·licitar-la a la Biblioteca col·legial i recollir-la en les respectives Demarcacions.

Guillem Tomás, vocal de Biblioteca i Publicacions de la Demarcació Mallorca del COAIB.