Les noves propostes de Db sobre energia i salut al CTE 2019.

N. Notícia: 11246

Data Notícia: 21/11/2019

Subtema: Formació: Illes Balears

La Directiva 2010/31/UE relativa a l'eficiència energètica dels edificis, especifica que els requisits mínims es revisaran periòdicament a intervals no superiors a cinc anys amb la finalitat d'adaptar-los als avanços tècnics del sector de la construcció. És per això que es preveu la publicació d'una actualització del Document Bàsic d'estalvi d'energia, DB HE, durant l'any 2020, l'esborrany del qual presenta canvis significatius respecte al document vigent. Aquesta jornada de quatre hores se centrarà en aquestes noves modificacions.


Ponent: Javier Neila, doctor arquitecte, catedràtic de l’ETSAM UPM
Data: divendres 13 de desembre de 2019
Horari: de 9.30 a 14.00 h
Lloc: Sala d'actes del COAIB (carrer Portella 14, 07001 Palma)
Transmissió per videoconferència a les demarcacions de Menorca i Eivissa - Formentera del COAIB.

Més informació i inscripció:Escola COAIB