Menorca 60-80.

N. Notícia: 11715

Data Notícia: 22/07/2020

Subtema: Act. Culturals: Illes Balears

Continuant amb el projecte 100/10 destinat a difondre l’arquitectura del segle XX a les Illes Balears, aquesta tercera edició corresponent a l’any 2020, està dedicada a l’arquitectura realitzada a Menorca entre els anys 60 i 80.


Possiblement d’entre l’arquitectura del segle XX realitzada a les nostres illes, la de Menorca sigui la menys coneguda. Sense una arquitectura popular mitificada pels arquitectes d’avantguarda, com Eivissa, i sense episodis com el del Racionalisme a Mallorca, la seva divulgació poques vegades ha superat l’àmbit local. I això que de fa temps ha comptat amb obres com la Guia d’arquitectura de Menorca de Josep M. Martorell, publicada ja fa més de trenta anys, i més recentment, ha comptat amb la que preparà Joan J. Gomila, editada pel nostre Col·legi, de la qual recentment se n’ha publicat la segona edició actualitzada.

Per aquest motiu, el Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, prosseguint amb el seu projecte 100/10 té la intenció d’organitzar una sèrie d’actes sobre l’arquitectura realitzada a Menorca entre els anys 60 i 80 amb la finalitat de donar-la a conèixer.

El perquè de la tria d’aquest període respon a què probablement és el més desconegut per al gran públic de l’arquitectura menorquina. Les figures de la primera meitat del segle, Francesc Femenias i Josep M. Claret, tot i seguir pendents d’un estudi a fons de la seva obra, sí que ja compten amb un cert reconeixement i en alguns casos fins i tot de protecció com a patrimoni de tots.

En canvi, les dècades que en el conjunt de l’estat significaren el trànsit definitiu cap a la modernitat arquitectònica, en un context també marcat pels canvis polítics, a Menorca no han comptat amb la difusió que permetés conèixer les seves realitzacions més significatives i la manera com participaren els arquitectes que treballaren a l’illa en aquesta transició.

El calendari d’activitats que es desenvoluparan al darrer trimestre de l’any inclou l’acte inaugural, l’exposició que es podrà gaudir a les diferents seus, un viatge a Menorca per visitar els edificis protagonistes de l’any i una taula rodona com a acte de clausura.


Per a més informació:
e-mail: arxiu@coaib.es
www.coaib.org

Annexes