Funcionament dels serveis del COAIB davant la situació creada pel COVID-19.

N. Notícia: 11443

Data Notícia: 17/03/2020

Subtema: Secretaria COAIB

D'acord amb les instruccions dictades pel Govern d'Espanya, com a mesura de prevenció davant l'avanç del COVID-19 i per a garantir la seguretat dels seus treballadors, col·legiats i usuaris en general, a partir del 17 de març, el COAIB realitzarà els serveis mitjançant via telemàtica o correu electrònic, mentre duri l'estat d'alarma o així ho consideri necessari la Junta de Govern.


Des del passat 12 de març, el Comité Executiu de la Junta de Govern del COAIB ha anat implantat un Pla de Contenció amb mesures de protecció enfront del coronavirus, basat en les recomanacions de les autoritats sanitàries, que permet mantindre els serveis que presta el Col·legi a tots els seus usuaris i sense posar en risc la salut dels treballadors, fomentant el teletreball en tots els departaments que puguen acollir-se a ell.

A partir de demà dimarts, dia 17 de març, es tanquen les seus al públic i els serveis que presten els diferents departaments es realitzaran de la següent forma:

• VISAT. El visat de projectes no patirà cap alteració ja que es realitzarà de manera telemàtica, com és habitual. No obstant això, no s'admetrà el visat en format paper. Les consultes seran evacuades mitjançant el correu electrònic habitual de l'equip de Visat.

• GENDOC. L'àrea d'Informàtica continuarà prestant en remot el seu suport davant qualsevol incidència a través dels correus electrònics: densenyat@coaib.es i vhoras@coaib.es.

• SECRETÀRIES. Les secretaries continuaran prestant el servei, en l'horari i mitjançant el correu electrònic habitual. Informem que els escrits i documents també pot presentar-se pels interessats en els Registres de les Administracions Públiques competents i en les Oficines de Correus, conforme disposa l'article 19 de la Llei 39/2015.

• AREA TÈCNICA. Totes les preguntes tècniques que els col·legiats formulen al departament d'Àrea Tècnica del COAIB han de dirigir-se al correu: areatecnica@coaib.es.

• OFICINA D'INFORMACIÓ URBANÍSTICA. Tots els dubtes sobre l'aplicació de la normativa urbanística han de ser dirigides al correu: oiupalma@coaib.es.

• ASSESSORIA JURÍDICA. Els col·legiats podran continuar sol·licitant aclariments i assessorament d'índole jurídic, als respectius assessors de cada Demarcació, a través dels correus electrònics: asesoriajuridica@coaib.es (Mallorca), carlosinigo@icaib.org (Menorca) i coaibeivissa@coaib.es (Eivissa-Formentera).

• OFICINA DE CONCURSOS. Es mantindrà el seguiment de les convocatòries i es podran realitzar consultes a través del correu electrònic: concursos@coaib.es.

• OFICINA D'INFORMACIÓ DEONTOLOGICA. Es mantenen les consultes mitjançant el correu electrònic: oid@coaib.es.

• ADMINISTRACIÓ. Aquells col·legiats que necessiten solucionar qualsevol aspecte administratiu han de dirigir-se a: adminpalma@coaib.es.

Queda suspés el servei i l'activitat pública de Biblioteca, Arxiu Històric, Cultura i Escola. No obstant això, es podran realitzar consultes als departaments corresponents mitjançant els correus electrònics habituals.

La Junta de Govern del COAIB sol·licita la col·laboració de tots els treballadors, col·legiats i usuaris del Col·legi, i recomana als estudis d'arquitectura la implantació del teletreball davant aquesta situació d'excepcionalitat que estem vivint.

El COAIB continuarà informant a través de www.coaib.org i per e-mail de les novetats que es vagin produint.

Davant l'excepcionalitat de la situació, vos pregam, sobretot els primers dies, comprensió per part vostra. El personal del COAIB està posant tota la seva voluntat i esforç en poder seguir-vos oferint el servei i l'assessorament que necessiteu de la millor manera possible.

Molt d'ànim per a tots.