Pautes d'actuació de la direcció facultativa de les obres en curs d'execució davant la situació d'emergència sanitària creada pel COVID-19.

N. Notícia: 11439

Data Notícia: 17/03/2020

Subtema: Secretaria COAIB

S'adjunta, per a coneixement de tots els col·legiats, nota remesa pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya, CSCAE, establint les Pautes d'actuació de la direcció facultativa de les obres en curs d'execució davant la situació d'emergència sanitària creada pel COVID-19


Nota.- En el paràgraf 2n, s'esmenta al RD 462/2020 que és incorrecte, la referència correcta és Reial decret 463/2020.

S'adjunten, per a coneixement, els següents documents:

- Reial decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
- Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.
- Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19.

Annexes