Mesures de prevenció enfront del COVID-19.

N. Circular: 7 / 20

Data Circular: 13/03/2020

N. Notícia: 11438

Data Notícia: 13/03/2020

Subtema: Secretaria COAIB

S'informa a tots els col·legiats, mitjançant document annex, del pla de mesures acordades pel Comité Executiu de la Junta de Govern del COAIB, en data d'avui, 13 de març de 2020, en matèria de prevenció enfront del COVID-19.

El Comité Executiu de la Junta de Govern del COAIB recomana a tots els col·legiats que estan al capdavant de despatxos professionals establir un Pla de Contenció, partint de l'aplicat pel propi Col·legi o el CSCAE.

El repte és protegir al màxim la salut de tots, afectant el menys possible a l'activitat col·legial.

Per a qualsevol dubte poden contactar amb la Secretaria col·legial (Tel.: 971 22 86 32 - secretariapalma@coaib.es)

Annexes