Convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE).

N. Notícia: 12063

Data Notícia: 16/02/2021

Subtema: Secretaria COAIB

El BOIB núm 212 de 22 de desembre de 2020 va publicar Resolució de el vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 14 de desembre de 2020 pel la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE) .


El termini per presentar les sol·licituds s'inicia el 30 de desembre del 2020 i finalitza quan s'esgoti el crèdit o, com a màxim, el 30 de juliol de 2021.

Per a més informació Ajudes Programa PREE