Arxiu COAIB. Protocol de consultes.

N. Notícia: 11640

Data Notícia: 17/06/2020

Subtema: Act. Culturals: Illes Balears

En el marc de les actuacions que s’estan llançant com a resultat de l’aposta del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears per a la conservació i difusió del patrimoni de les Illes, es presenta el nou Protocol de Consultes.


Amb aquest conjunt de pautes i procediments es preten facilitar als usuaris l’accés a la documentació dipositada a l’Arxiu del COAIB.
Als documents adjunts s’hi annexa l’índex de tota aquella informació que es troba a l’abast dels interessats, així com l’explicació detallada del procés a seguir per tal de poder consultar o bé obtenir còpies dels diferents expedients.

A partir del proper 1 de juliol entrarà en vigor l’aplicació del Protocol, pel que cal seguir les pautes donades des de llavors per a que les peticions puguin ser gestionades correctament.

Per a més informació se poden dirigir a l'Arxiu COAIB: arxiu@coaib.es

Annexes