Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declaració por el Reial Decret 463/2020.

N. Notícia: 11584

Data Notícia: 23/05/2020

Subtema: Legal i Fiscal

El BOE núm 145 de 23 de maig de 2020, publica Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.


La pròrroga establerta en aquest Reial decret s'estendrà des de les 00:00 hores del dia 24 de maig de 2020 fins les 00:00 hores del dia 7 de juny de 2020

S'adjunta l'esmentat Reial decret.

Annexes