Resultats Enquesta efectes de l'COVID-19 en els arquitectes.

N. Notícia: 11537

Data Notícia: 30/04/2020

Subtema: Secretaria COAIB

Aquests són alguns dels resultats que mostra l'enquesta telemàtica impulsada pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya (CSCAE) per mesurar l'impacte del Covid-19 entre els professionals de l'arquitectura, tant a nivell laboral com personal. Tenint en compte que el treball en els estudis d'arquitectura és un indicador avançat de l'activitat en la construcció, les dades obtingudes "Permetre constatar que el sector necessitarà un fort Suport no només pels Efectes de l'confinament, sinó per les conseqüències a mitjà i llarg termini de la crisi econòmica que vindrà ", alerta el president de l'CSCAE, Lluís Comerón.


Realitzat entre el 6 i el 13 d'abril, justament en la quinzena en què l'Executiu ordena la "hibernació" de l'economia per evitar que el sistema sanitari col·lapsés, al sondeig van participar 5.138 professionals de la comunitat, dels quals el 97 , 25% estan col·legiats. Aquest percentatge representa gairebé el 11% dels arquitectes i arquitectes col·legiats al nostre país.

Resultats enquesta CSCAE