Reial Decret 487/2020, de 10 d'abril, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

N. Notícia: 11499

Data Notícia: 13/04/2020

Subtema: Legal i Fiscal

El BOE núm. 101 de 11 d'abril de 2020, publica el Reial Decret 487/2020, de 10 d'abril, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.


S'adjunta el text a l'annex.

Annexes