Arxiu. Obra del mes/19.

N. Notícia: 11462

Data Notícia: 24/03/2020

Subtema: Act. Culturals: Illes Balears

El Libro I i II d’Architettura, obra del tractadista Sebastiano Serlio és una de les peces que l’Arxiu del COAIB custòdia al departament d’obres incunables i antigues. Publicacions que formen part del tractat compost per set volums, els Llibres I i II, els tercers en editar-se en ordre cronològic, es dediquen a l’estudi de la geometria i la perspectiva i, com els demés, foren editats a diferents ciutats europees, Toledo entre elles.


Per a més informació:
e-mail: arxiu@coaib.es
www.coaib.org

Annexes