Decret llei 4/2020, de 20 de març, pel qual s'estableixen mesures urgents per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

N. Notícia: 11456

Data Notícia: 23/03/2020

Subtema: Legal i Fiscal

El BOIB núm. 40 de 21 de març de 2020, publica el Decret llei 4/2020, de 20 de març, pel qual s'estableixen mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient, procediments administratius i pressupostos per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, aprovat pel Consell de Govern de les Illes Balears.


S'adjunta el text en l'annex, en totes dues llengües.

Annexes