Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

N. Notícia: 11451

Data Notícia: 18/03/2020

Subtema: Legal i Fiscal

S'adjunta, per a coneixement dels col·legiats, Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19., publicat en el BOE de 18 de març de 2020.

Annexes