Projecte 100/10

N. Notícia: 10544

Data Notícia: 06/07/2018

Subtema: Act. Culturals: Illes Balears

El Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB) té en els seus Estatuts la comesa de vetllar per la protecció i difusió del patrimoni arquitectònic de les Illes Balears. Per aquest motiu, ha decidit dur a terme el projecte 100/10, una iniciativa que pretén difondre l’arquitectura més interessant realitzada a les nostres illes al llarg dels 100 anys del segle passat (1900-2000), a través de 10 testimonis significatius de les diferents etapes d’aquell segle.


Aquest projecte es preveu que es desenvolupi entre els anys 2018 i 2027, i cada any es proposarà la difusió d’un tema monogràfic, de forma que en conjunt suposi un repàs de l’arquitectura del segle XX. Així, hi estaran representats els principals autors de l’inici del segle, com Gaspar Bennàzar a Mallorca o Francesc Femenías a Menorca, l’arquitectura escolar dels temps de la República que projectà Guillem Forteza i l’obra del grup d’arquitectes racionalistes de Mallorca, com Francisco Casas, Guillem Muntaner o Carlos Garau. La postguerra també hi estarà present amb les obres de Josep Ferragut Pou (Mallorca) i Germán Rodríguez Arias (Eivissa); mentre que les darreres dècades estaran representades per la figura d’Erwin Broner a Eivissa, les obres de Pep Bonet, Cristian Cirici o Juan A. Drake realitzades a Menorca entre el 60 i el 83, les cases unifamiliars d’Henri Quillé a Formentera i l’obra de Pere Garau Sagristà a Mallorca.

Per a més informació:
Secretaria d’Activitats Tècniques i Culturals del COAIB:

Tel.: 971 228 658
e-mail: cultura@coaib.es
www.coaib.org

Annexes