La modernitat de jugar amb les formes tranquil·les

Diario de Menorca
18
4.1 Act. Culturals: Illes Balears
Illes Balears
Cultura Menorca
16/08/2021