"El manuscrito de cantería de Joseph Gelabert", Edició a càrrec d'Enrique Rabasa Díaz

Edita: Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears
         i la Fundación Juanelo Turriano
Autor: Enrique Rabasa
24 x 16,9cm. 437 Pág.
Castellà
I.S.B.N. 978-84-935876-8-0
Demarcación Mallorca, COAIB 2011Aquesta publicació és la reproducció del manuscrit del mestre picapedrer Joseph Gelabert (Palma 1621), escrit que va començar en 1645 amb "Vertaderes traces de l'Art de picapedrer", es va publicar en edició facsimil en 1977 per la Diputació Provincial de Balears i es conserva a la Biblioteca del Consell de Mallorca, el qual ha autoritzat aquesta reproducció.

El pvp és de 20 euros (IVA inclòs).

Els arquitectes col·legiats poden sol·licitar un exemplar al preu especial de 16 euros (IVA inclòs) a la Biblioteca Col·legial, carrer Portella, 14, Tef. 971228659. Mail: bibliopalma@coaib.es