Catàleg de l'exposició. Gerard Bastidas: "Colonitzacions Oblidades. Arquitectures Abandonades".

Edita: Demarcació Mallorca del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears
Autor: Gerard Bastidas.
11,1 x 29,7 cm. 37 Pàg.
Català, castellà, anglès
I.S.B.N. 978-84-935876-7-3
COAIB 2010

 

La Demarcació Mallorca del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears, ha editat el catàleg "Colonitzacions Oblidades. Arquitectures Abandonades" de la qual és l'autor l'arquitecte Gerard Bastidas, amb motiu de l'exposició de fotografies sota el mateix títol, organitzada per la Demarcació Mallorca del COAIB. Aquesta exposició va ser inaugurada al juliol 2010 i oberta al públic a la seu central del COAIB de manera permanent, sent desmuntada quan altres activitats així ho requereixin i tornant-se a muntar mentre no itineri a altres centres.

Aquesta publicació fa referència al treball de recerca de la seva tesi doctoral, espais oblidats en les ciutats i en el territori després de la seva descolonització.

El P.V.P. és de 7,65 euros (IVA inclòs)

Els arquitectes col·legiats interessats poden sol·licitar un exemplar al preu especial de 6,80 (iva inclòs), a la Biblioteca Col·legial, carrer Portella, 14, Tef. 971228659, Mail: bibliopalma@coaib.es