Utzon Hand Made

Edició: Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques, Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears
Col·laboració: Caixa Mediterràni CAM, Obres Socials
Autor: Federico Climent Guimerà
21,7 x 21,7 cm. 96 Pàg.
Edicions en: Català, Castellà i Anglès
I.S.B.N. 978-84-935876-5-9
Mallorca - 2009

El Col.legi Oficial d'Arquitentes de les Illes Balears i la Consellería d'Habitatge i Obres Públiques del Govern de les Illes Balears, amb la col·laboració de Caixa Mediterràni CAM, han editat la publicació UTZON HAND MADE que ha realitzat l'arquitecte Federico Climent.

Aquest llibre recull una selecció de 35 dibuixos realitzats, en la majoria dels casos, a mà alçada i que son previs al desenvolupament del projecte. Cada dibuix va acompanyat d'un text. Sempre que ha estat possible es tracta d'un comentari del propi Utzon en relació amb el projecte.

L'edició s'ha fet en tres idiomes, català. castellà i anglès

El pvp és de 25 euros (IVA inclòs)

Els arquitectes interessats poden sol.licitar un exemplar al preu especial de 20 euros, a la Biblioteca Col.legial, carrer Portella, 14, Tef. 971228659, Mail: bibliopalma@coaib.es