Nueva publicación: "Josep Lluís Sert, 1902-2002: Cicle de conferències".

Edita: Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears. Demarcació d'Eivissa i Formentera.
Responsable: Stefano Cortellaro
Coordinació: Martha Torres
Català, Castellà
ISBN: 978-84-934059-9-1
24cm x 22cm, 115 Pàg.
Eivissa, 2007

La Demarcació d'Eivissa i Formentera del COAIB ha editat la publicació "Josep Lluís Sert, 1902-2002: Cicle de conferències".

Aquesta publicació recull el cicle de conferències organitzat l'any 2002, en ocasió del centenari de Josep Lluís Sert, l'obra i figura del qual estan estretament vinculades a l'Illa d'Eivissa.