Edición 2007 de la "Normativa d'Ordenació Territorial i Urbanística de les Illes Balears". Edición digital

Edita: Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears
Autor: Jaume Munar Fullana Cap dels Serveis Jurídics de la Comissió d'Urbanisme del Consell de Mallorca.
Català
Mallorca, 2007

 

El Col.legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB), presenta per primera vegada en versió digital, l'edició revisada i actualitzada de la Normativa d' Ordenació Territorial i Urbanística de les Illes Balears, i de la qual és autor Jaume Munar Fullana, Cap dels Serveis Jurídics de la Comissió d'Urbanisme del Consell de Mallorca.

Aquesta edició, actualitzada a 26 de març de 2007 , es divideix en dos volums: el primer (legislació general) fa referència a les disposicions normatives més utilitzades en el camp de l'ordenació del territori i urbanisme, així com a les que regulen els sectors de l'edificació, mentre que el segon (legislació sectorial) recull les normes autonòmiques que, des de diferents sectors de l'ordenament jurídic, tenen incidència en diversos aspectes de l'urbanisme i de l'ordenació territorial.

Entre els múltiples avantatges que suposa la seva edició en format digital, a més de la reducció del cost, destaca la seva senzilla operativitat que permetrà a l'usuari accedir directament al seu contingut a través dels dos índexs, utilitzant el cursor sobre la norma seleccionada.