NORMATIVA D'ORDENACIÓ TERRITORIAL I URBANÍSTICA DE LES ILLES BALEARS. Edición 2006.

17,2 x 24 cm. 612 Pàg.
Català
Mallorca, 2006


Aquest llibre és la 4ª edició actualitzada, ampliada i modificada que damunt la Normativa Urbanística publica el COAIB, que afageix respecte a les anteriors edicions més de un centenar de comentaris i notes marginals, derivats de sentències i modificacions legislatives.

El preu de venda al públic és de 40 euros (IVA inclòs). El preu per a col.legiats és de 25 euros (IVA inclòs).