GUIA PARA CONSTRUIR UN EDIFICIO

Organització: Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears
21 x 14,7 cm. 20 Pàg.
Català / Castellà
Mallorca, 2003

 

El COAIB ha editat la publicació denominada "Guia per construir un edifici", a manera de resum de la informació necessària sobre els passos i tràmits a realitzar abans d'iniciar qualsevol nova construcció o la reforma i ampliació d'un edifici existent. S'ha concebut com un breu manual d'ajuda per als promotors, i a aquest efecte, s'ha cercat un enfocament pràctic i un llenguatge exempt de tecnicismes.

Es remet un exemplar a cada col·legiat. Es disposen d'exemplars addicionals, en nombre limitat, en les oficines de Visat i Demarcacions.