CONCURSO DE IDEAS PARA LA REFORMA Y LA AMPLIACIÓN DEL HIPODRÓMO SON PARDO

Edita: dDC,S.L.
Organizat per: Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears Patrocinat per: Consell de Mallorca
23,6 x 29,9 cm. 73 Pág.
Català / Castellà
I.S.B.N. PM-1872-2003
Mallorca, 2003


Els col·legiats interessats poden obtenir aquesta publicació a través de les Demarcacions Col·legials. Aquesta publicació per a col·legiats residents és gratuïta