II JORNADAS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: LA LEY DEL SUELO BALEAR

Edita: Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears
Autor: Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears
16,5 x 23,4 cm. 125 Pàg.
Castellà
I.S.B.N. 84-932557-2-6
Palma de Mallorca, 2002


El C.O.A.I.B. ha editat, amb la participació de la Direcció General d'Ordenación del Territori de la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears, la publicació "II Jornades d' Ordenació del Territori: La llei del sòl balear" realitzada amb motiu de les jornades celebrades amb el mateix nom a Palma de Mallorca, el 6 i 7 de novembre de 2002, sota la coordinació de l'arquitecte Sr. Luis A. Corral Juan, actual Degà del COAIB i Responsable de la Comissió d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Turisme.

Els col·legiats interessats poden obtenir un exemplar gratuït d'aquesta publicació en les Demarcacions Territorials del COAIB.