INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS HISTORICO DE LA CIUDAD DE IBIZA

Organització: Demarcació Eivissa-Formentera del COAIB
Direcció: Felix Julbe
Edició: Rafael Pascuet
23,3 x 32,2 cm. 166 Pág.
Castellà.
I.S.B.N. 84-600-9724-2
Distribució: Demarcació Eivissa-Formentera del COAIB
Eivissa, 2001.
Segona Edició de la revista Num. 1/2 publicada en 1.980 (Eivissa)