LA REFORMA DE PALMA.
Hacia la renovación de una ciudad a través de un proceso de evolución creativa

Edició facsímil de la publicació de 1.950
Gabriel Alomar Esteve
21 x 28 cm. 109 Pág.
Castellà.
I.S.B.N. 84-930439-6-6
Distribució:
Palma, 2000.