REGULACION ADMINISTRATIVA Y PARAMETROS URBANISTICOS EN LA LEGISLACION TURISTICA ESTATAL Y BALEAR.

Antonio Ramis Ramos 17 x 23,9 cm. 111 Pág.
Castellà.
I.S.B.N. 84-921036-9-8
Distribució: C.O.A.I.B.
Palma de Mallorca, 1998.


Es tracta d'una publicació tècnica la qual ordena i explica el conjunt de normativa turística d'aplicació a Balears, tant dins làmbit estatal com en l'autonòmic, des de l'antic Decret 3787/1970 d'Infraestructures Turístiques, encara en vigor, fins a la Llei 7/1998 de moratòria turística, passant per les diferents modalitats que adopta l'activitat turística, com els habitatges turístico-vacacionals o l'aprofitament per tandes de bens inmobles. El llibre es completa amb un avanç del que serà la futura Llei General Turística de Balears.