RECULLS 7.
TEXTOS D'ARQUITECTURA I URBANISME.

Coordinació i selecció: Joan Enric Vilardell Santacana, Ángeles Morlá Perez i Jaume Falguera.
14,8 x 22 cm. 102 Pàg.
Castellà / Català.
Distribució: Demarcació Menorca del C.O.A.I.B.
Maó, 2003.

 

Dipòsit Legal: MH-586/2002